freeamfva's blog

MÔ HÌNH AB=CD LÀ GÌ?

Mô hình AB=CD (AB=CD Pattern) là cấu trúc giá có bốn điểm và ba xu hướng hoặc biến động giá liên tiếp. Mô hình AB=CD được xem là loại mô hình Harmonic đơn giản nhất được sử dụng phổ biến trong Forex và có thể được áp dụng cho tất cả các thị trường trong mọi khung thời gian. Mô hình AB=CD giúp nhà đầu tư xác định vị trí và thời điểm vào và ra khi giao dịch.To get more news about mô hình harmonic là gì, you can visit wikifx.com official website.
 Đặc điểm nhận biết Mô hình AB=CD
 Mô hình AB=CD là một mô hình Harmonic có 4 điểm riêng biệt được ký hiệu: A, B, C, D tương ứng với 3 xu hướng giá. Mỗi mô hình AB=CD có cả 2 phiên bản tăng và giảm. Mô hình AB=CD tăng (Bullish AB=CD) giúp xác định các cơ hội có xác suất cao hơn để mua. Mô hình AB=CD giảm (Bearish AB=CD) giúp báo hiệu các cơ hội để bán.
 Mỗi điểm ngoặt (A, B, C và D) thể hiện mức cao đáng kể hoặc mức thấp đáng kể trên biểu đồ giá. Những điểm này xác định ba dao động giá liên tiếp hoặc xu hướng, tạo nên mỗi trong ba “chân” của mô hình AB=CD và được gọi là chân AB, chân BC và chân CD.
Trong quá trình di chuyển từ A đến B, không được có điểm cao nào ở trên điểm A và không có điểm thấp nào ở dưới điểm B
 · Sau đó tìm BC
 Điểm C phải thấp hơn điểm A
 Trong quá trình di chuyển từ B lên C, không được có mức thấp nào dưới điểm B và không có mức cao nào trên điểm C
 Điểm C lý tưởng sẽ là 61,8% hoặc 78,6% AB
 Trong các thị trường có xu hướng mạnh, BC có thể chỉ bằng 38,2% hoặc 50% AB
 · Tìm được BC, thì vẽ CD
 Điểm D phải thấp hơn điểm B (thị trường đạt được mức thấp mới thành công)
 Trong quá trình di chuyển từ C xuống D, không được có đỉnh nào ở trên điểm C và không có đỉnh nào ở dưới điểm D
 Xác định nơi D có thể hoàn thành (giá)
 § CD có thể bằng AB về giá
 § CD có thể bằng 127,2% hoặc 161,8% AB về giá
 § Giá CD có thể là 127,2% hoặc 161,8% BC
 · Xác định thời điểm điểm D có thể hoàn thành (thời gian) để xác nhận bổ sung
 § CD có thể bằng AB trong thời gian
 § CD có thể là 61,8% hoặc 78,6% thời gian của AB
 § CD có thể là 127,2% hoặc 161,8% thời gian của AB
 · Tìm kiếm đường, mô hình, điểm hội tụ xu hướng
 · Theo dõi khoảng cách giá hoặc wide-ranging bars/nến tại chân CD, đặc biệt khi thị trường tiếp cận điểm D
 Có thể hiểu đây là những dấu hiệu của một thị trường có xu hướng mạnh tiềm năng và kỳ vọng sẽ thấy phần mở rộng giá 127,2% hoặc 161,8%
Mô hình AB=CD chính là một đoạn xu hướng tăng bao gồm 3 sóng: tăng-giảm-tăng hoặc một đoạn xu hướng giảm, bao gồm 3 sóng: giảm-tăng-giảm. Đặc điểm nhận diện ban đầu của mô hình AB=CD là một hình chữ Z bị nghiêng về phía bên trái hoặc bên phải, với điểm C nằm giữa đoạn AB và điểm D vượt quá điểm B về phía trên hoặc dưới.
 Bước 2: Đo lường các tỷ lệ Fibonacci của mô hình
 Tương tự như các mô hình Harmonic khác, công cụ dùng để đo lường tỷ lệ Fibonacci của mô hình AB=CD là Fibonacci Retracement (FR) và Fibonacci Extension (FE).
 Sau khi xác định được hình dáng ban đầu của mô hình AB=CD, các Trader tiến hành đánh dấu 4 điểm A, B, C, D trên đồ thị giá.
 Bước 3: Tiến hành giao dịch sau khi mô hình hợp lệ
 · Vào lệnh (Entry)
 Trong hầu hết tất cả các mô hình giá Harmonic thì điểm vào lệnh tối ưu nhất chính là tại mức giá của điểm D và tất nhiên, AB=CD pattern cũng không ngoại lệ.
 Sau khi xác định được tỷ lệ thoái lui của BC so với AB, các Trader quan sát chuyển động giá của đoạn CD, nếu BC thoái lui về mức 0.618 so với AB thì khi điểm D di chuyển và đạt đến mức thoái lui 1.618 của BC thì các Trader nên vào lệnh ngay, vì lúc này, mô hình AB=CD đã hoàn thành.
 Không nên vào lệnh sớm khi D chưa đạt đến mức thoái lui lý tưởng 1.618 vì khi đó, tỷ lệ Risk: Reward của giao dịch không tối ưu.
 Ngoài ra, khi giao dịch với các mô hình giá Harmonic, các Trader nên kết hợp thêm tín hiệu xác nhận vào lệnh tại điểm D bằng các mô hình nến đảo chiều hoặc tín hiệu từ một chỉ báo kỹ thuật nào đó xuất hiện quanh khu vực của điểm D này, để xác suất thành công của lệnh được cao hơn.
 · Cắt lỗ (Stop loss)
 Khi điểm D tiếp tục di chuyển theo hướng CD và vượt quá mức thoái lui hợp lệ thì mô hình AB=CD đã không xảy ra hoặc nó có thể trở thành mô hình biến thể của AB=CD với các mức thoái lui của CD là 1.27 AB hoặc 1.618 AB. Tuy nhiên, sau khi xác định được tỷ lệ thoái lui của BC thì các Trader chỉ nên hướng đến một tỷ lệ tối ưu nhất của CD, 2 tỷ lệ này tạo thành một mô hình AB=CD lý tưởng nhất và chỉ giao dịch khi mô hình này xảy ra, đồng nghĩa với việc đặt lệnh ngay tại điểm D khi nó đạt đến mức thoái lui tối ưu nhất. Nếu không, hãy cứ tuân thủ nguyên tắc và chấp nhận thua lỗ.
 Chiến lược đặt stop loss khi giao dịch với mô hình này chính là cắt lỗ tại vị trí trên điểm D một vài pip (đối với Bearish AB=CD) hoặc dưới điểm D một vài pip (đối với Bullish AB=CD). Có không ít người đặt stop loss tại vị trí rất xa điểm D hoặc không đặt stop loss vì họ cho rằng rất có thể giá sẽ đảo chiều khi CD đạt 1.27 AB hoặc 1.618 AB, họ chuyển từ kế hoạch giao dịch với mô hình AB=CD lý tưởng sang mô hình biến thể của AB=CD. Nếu may mắn, họ có thể thành công, nhưng các Trader nên nhớ rằng, mô hình AB=CD bình thường là tối ưu nhất và các cặp tỷ lệ 0.618 /1.618, 0.786/1.27 là lý tưởng nhất để mô hình xảy ra thành công.
 Mô hình AB=CD là mô hình đảo chiều rất tiềm năng, stop loss ngay dưới điểm vào lệnh D sẽ giúp cho tỷ lệ Risk:Reward trở nên hấp dẫn hơn nhiều.

Los Honorarios y Costos de los Brókers de Forex Explicados

Todos los Brókers de Forex cobran honorarios de una forma u otra y hay costos comerciales asociados con cada operación realizada. Muchos operadores a menudo ignoran el coste total por operación, lo que puede marcar una gran diferencia en el resultado general de una cartera. Mientras que el costo más obvio es a través de los spreads, hay otros cargos y costos que son aplicables y no deben ser ignorados. Los Brókers transparentes siempre estarán al tanto de sus comisiones y las incluirán en su sitio web, en su plataforma de operaciones con cada boleto de operación (o, idealmente, en ambos lugares).To get more news about RediMax, you can visit wikifx.com official website.
 Resumen de los Costes Comerciales Directos
 Los costes directos de negociación consisten en spreads, comisiones, tipos de cambio, costes de financiación a un día, comisiones de almacenamiento y comisiones de custodia. No todos los costes se aplican a todas las operaciones y todo depende de qué activo se negocia, si se negocia con margen y la duración de cada operación. El Bróker debe mencionar todos los costos involucrados en cada operación; los Brókers transparentes los enumeran en sus condiciones de operación y también proporcionan ejemplos de cómo se incurren y calculan los costos. Además, los costos de operación se pueden encontrar dentro de la plataforma de operaciones. Esto es especialmente cierto si el Bróker ofrece una plataforma de operaciones propia. También se proporcionan calculadoras que permiten a los comerciantes calcular el costo de cada comerciante antes de colocarla.
 Spreads
 Los spreads son el costo más obvio asociado con una operación y se refiere a la diferencia entre el precio de compra y venta. Los diferenciales son la principal fuente de ingresos para los corredores que viven del margen de beneficio de los diferenciales brutos. Los spreads brutos pueden llegar a 0.0 pips en el par EUR/USD, el par de divisas más líquido que tiene el spread más bajo. Todo lo que está por encima de este nivel es el margen de beneficio que el corredor cobra.
 Mientras que los spreads se listan en el sitio web de cada corredor, los operadores pueden verlos fácilmente en su terminal de operaciones.
Algunas cuentas pueden tener spreads tan bajos como 0.0 pips en el EUR/USD, pero el broker cobra una comisión por lote. Las cuentas que cobran comisiones son generalmente cuentas ECN que operan en una mesa de ejecución sin operaciones. Los operadores obtienen los spreads brutos, o muy cerca de ellos, y a cambio el Bróker cobra una comisión.
 También se cobran comisiones sobre las operaciones de renta variable y otros activos (ETFs, ETCs, bonos, etc.) llevarán una comisión. Con el fin de obtener todos los detalles sobre qué activos llevan una comisión, los operadores deben consultar el directorio de activos proporcionado por su corredor u obtener la información directamente de la plataforma de operaciones. Los Brókers transparentes listarán las especificaciones completas del contrato en su sitio web, mientras que las plataformas de negociación propietarias listarán toda la información en cada ticket de la operación. Los descuentos por volumen a menudo se dan a las cuentas que tienen comisiones.
 Tasas de Intercambio
 Los tipos swap, que en ocasiones se refieren a tipos de refinanciación, se aplican a cada posición que se mantiene durante la noche. Los tipos de swap se producen debido a las diferencias de tipos de interés en la moneda base y en la moneda de cotización. Los Brókers listarán cómo se calcula esta tasa y hay una tasa de Swap Largo y una de Swap Corto. Dependiendo de si los operadores toman posiciones largas o cortas, los tipos swap se acreditan o se cargan en el saldo de la cuenta. Muchos Brókers no pueden enviar tipos de cambio positivos a los operadores.

新型詐騙來襲,該如何去判斷和抵擋?

外匯天眼App訊 :  直接打著外匯交易旗號的詐騙已經防不勝防,近日又湧現了一批復合型詐騙方式,明明自己是衝著其他目的想賺錢的,怎麼最後被誘導著去炒外匯了呢?而這樣的復合型詐騙就是為了欺騙這些根本不懂外匯交易的投資者,利用高昂的利息回報誘導開戶入金,最後的結局就是被騙了!To get more news about RediMax, you can visit wikifx.com official website.
近日,來自大陸蘇州的張小姐本想在網上找一個家庭代工,在招聘網站上完成註冊後就接到了錄取的電話通知。本來以為自己很快就能工作了,誰知道對方接二來三的利用做任務返利、刷單拿傭金和交保證金等方式,前後騙走張小姐七萬多元人民幣的資金。
 問題是故事還沒有結束,發現被騙之後張小姐前往派出所報警,並且民警對她進行了反詐騙宣傳教育。可是回到家以後張小姐在網上瀏覽相關訊息時,發現有網路維權律師稱可以百分之百追回被騙的資金,心急如焚的張小姐沒有思考直接加了這名律師的微信。
 這名律師當即表示可以追回這些被騙的錢,但是需要時間,如果張小姐急著要這筆錢的話,可以通過其他方式把錢抓緊賺回來。隨後,律師就將張小姐拉進了一個投資群,裡面有很多與她相同經歷的受害者。
 一開始大家都在寒暄訴說自己的被騙經歷,接著就有人在群里發送了一個投資網址,並且不斷地將自己盈利的情況截圖發送至群內,那些受害者開始跟著一起賺錢盈利。在群里一直觀望的張小姐自然是坐不住了,同樣點開網址開始入金操作。最後的結局大家也能猜到了,提現的時候張女士才意識到自己又被騙了。
 案例中的張小姐不僅遭遇了招聘+刷單的詐騙,還經歷了虛假維權+網路詐騙,一下子碰到兩個複合型的詐騙真的是著實倒霉。
  案例二
 今年6月,陳小姐在刷抖音的時候看到有個手機APP可以刷單賺錢,就直接下載了並添加了其好友。接著對方給陳小姐發佈的刷單任務就是通過所下載的手機APP購買一些外幣,從而獲得一些傭金。
 前幾次的刷單傭金和本金都有按時返還,但是對方又稱以後必須連做兩單才能返還傭金和本金,陳小姐只能照做連續刷了兩單後發現根本無法提現,這才知道自己遭遇了騙局。
  案例分析
 案例中的張小姐和陳小姐的本意就是想通過刷單來賺取一些錢,但是最後都被騙子引導至了虛假的投資平台,最後入不敷出。目前來說這樣的復合式詐騙的大致分為以下幾種:
 一、刷單+網路詐騙
 詐騙分子一開始利用刷單賺傭金來降低受害者的心理防線,獲取信任度,之後再誘導受害者到虛假的外匯平台上實施詐騙,通過操作APP後台數據製造盈利假象,等受害者想提現時發現無法提現才意識到自己上當被騙。
 二、虛假維權+網路電信詐騙
 詐騙分子偽裝成維權的律師等身份,先是承諾百分之百可以追回資金為由獲取受害者的信任,之後利用受害者急於想要賺回被騙資金的心理,用高昂的收益誘導投資者前往虛假的外匯平台上入金操作,最後自然是無法提現。
 這些復合式的連環詐騙並不局限於外匯交易,任何投資項目都存在這種騙局的風險,可見這樣複合式詐騙真的需要引起大家的重視,特別是如果沒有任何投資經驗,不要輕易就去嘗試任何投資項目,即使對方宣傳該項目高利益保本也是假的!

Технический анализ Ethereum - 22 сентября 2021 г.

Криптовалюта Ethereum сегодня резко развернулась вверх от сильной комбинированной зоны поддержки, лежащей на пересечении следующих уровней поддержки: ключевой уровень поддержки 2800.00 (бывшее сильное сопротивление от мая и июня), нижняя дневная полоса Боллинджера, линия поддержки дневного нисходящего канала от начала сентября и 50% коррекция Фибоначчи резкого восходящего ценового импульса от середины июля.To get more news about криптовалюта, you can visit wikifx.com official website.
 Разворот от этой зоны поддержки остановил предыдущую краткосрочную импульсную волну ABC коррекции 2 от начала сентября. В настоящее время цена формирует дневную разворотную фигуру японских свечей Проникающая Линия - сильный сигнал на покупку данной криптовалюты.
 Учитывая улучшение настроений на рынках криптовалют сегодня и близость к вышеупомянутой зоне поддержки, можно ожидать, что криптовалюта Ethereum продолжит расти до следующего уровня сопротивления на 3100,00 (бывшая поддержка, которая несколько раз развернула Ethereum с конца августа).

BSP predicted to remain on hold this week – UOB

The Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) is seen keeping the policy rate on old at 2.00% later in the week, noted Lee Sue Ann, Economist at UOB Group.To get more news about Philippines: BSP predicted to remain on hold this week – UOB, you can visit wikifx.com official website.
 Key Quotes
 “An acceleration in the national vaccination program is the key to sustain the economic recovery in the near term, in addition to ongoing implementation of targeted fiscal stimulus measures and steady monetary policy support.”
 “Therefore, we believe that BSP will continue to press the pause button on rates for the rest of the year.”

Best CFD Trading Platform for Beginners

A trading platform is an essential tool for those who wish to do this kind of trading. But what really is it, and how can you determine which is the best CFD trading platform?To get more news about Trading Platform, you can visit wikifx.com official website.
 Simply put, the trading platform is the tool or software that will provide you with access to market data and the ability to participate in the market.
 The best CFD trading platforms generally offer things such as twenty-four-hour trading and real-time updates. If you are using a platform that a company customizes, it will likely be tailored to suit the type of investment account you have with them.
 They may regulate the minimum number of trades you can do, and some limit your access to certain kinds of contracts that they deemed appropriate for you based on your experience or account level.
In reality, however, the determination of the best CFD trading platform is an individual choice. What suits an experienced trader may simply confuse someone who just wants to see where his money is going. Not only do you need to know what you want to monitor, but you must also think about the levels of access you have with this platform.
 Can you make decisions on your account, or are you simply allowed viewing access? Should you be allowed to change activity on the account? If you are entering the trade for the first time, the best CFD trading platform may seem to be one where you have full control. However, what if you do something wrong?
 These are serious considerations. If you are comfortable trading on your own, does the platform limit when you can trade? For example, if trading is only allowed during market hours, but you are only available outside of those hours, then the platform is useless to you. The best CFD trading platform will be one tailored to your needs, wants and lifestyle.
 If it provides too few options or confuses you with details you dont understand, you will likely become frustrated over time. The platform is the center of all trading so ensure that yours is the best CFD trading platform for you.

ブロックチェーンにまつわる詐欺

最近出回り始めた暗号資産に関する詐欺は非常に巧妙だ。暗号通貨に挑戦する初心者もベテラン投資家も、ハッカーが仕掛ける様々な手口に用心しなければいけない。To get more news about ブロックチェーン, you can visit wikifx.com official website.
1、成りすまし詐欺
 スウェーデンの中央銀行は、2019年12月「e-Krona」と法定デジタル通貨(Central Bank Digital Currency :CBDC)のe-krona(e-クローナ)の導入を計画し、試験運用を発表した。しかし、ハッカーは政府が発行予定の偽コインを作成し、発行した。
 そして、詐欺集団が発行した偽コインの情報が、スウェーデン政府がe-クローナとは無関係であることを公表する前に、有名なビジネスサイトに掲載された。また、信頼できるものに見せるため財務アドバイザーに扮してフィッシングサイトで販売した。さらに、1ユーロの投資が数カ月後には4,307ユーロの価値になるという宣伝文句と4000%以上のROI (Return on Investment:投資利益率)を掲載していたのである。この記事はFacebookで宣伝され、投資家に不正なバージョンのコインを購入できると思い込ませてしまったのだ。
 Twitter社は詐欺を排除しようとしているが、撲滅には至っていないのが現状である。アカウントを作成して青い認証バッジを獲得し、アカウント名や情報を変えて「有名人」のように見せかける例が後絶たない。「偽の有名人」は、暗号通貨の普及やコミュニティへの還元のため、30分程度の時間限定で、自分に暗号資産を送付すれば、送られてきた暗号通貨の2倍を送り返すと告知した。
 ソーシャルメディアは詐欺に利用されやすい媒体である。高い収益率や無料でお金をくれるなどの「魅力的な宣伝文句」から離れた方が懸命である。
2,脅迫詐欺
 脅迫も詐欺の一形態である。詐欺師が、「我々はあなたのブラウザの履歴を持っており、あなたがどんな露骨なものを見ていたか知っている。あなたのプライベートビデオを入手した。1500ドルをBTCで支払えば、これらのビデオは削除する。私たちのウォレット・アドレスは*********。」
 対応策としては、これらのメールを無視するのが一番大切だ。メールに含まれているリンクをクリックしないことも重要である。
3,ハッキング
 暗号化取引所は黎明期からハッキングのターゲットになっていた。21世紀版のいわば「銀行強盗」であり、盗難されるのは暗号通貨と個人情報である。
 ハッカーから守る最善の方法は、コールドウォレットを使って、暗号資産をオフラインにすることだ。コールドウォレットは、「ホット」ウォレットとは異なり、インターネットに接続していない。正しく設定し、パスワードを安全に保つことができれば、これらのハードウェアをハッキングすることは仕組み的にほとんど不可能だ。
 詐欺は、人が人と関わりを持つようになってからずっと存在している。多様なサイトの暗号通貨ニュースをフォローすることで、最新の情報を得ることができるだけでなく、受け取った情報を自分で比較できる。
 *************
 当社が提供しているWikiBitは、暗号通貨取引所・トークンの信頼性に関する情報を収集・公開している第三者プラットフォームで、暗号通貨取引所・トークンの数は、全世界で1万社以上超えています。
 「真相公開」のページでは、実際に詐欺に遭ってしまったトレーダーからの被害報告が日々投稿されています。また、WikiBitでは暗号通貨に関連するニュースや、相場情報までトレードに役立つ有益な情報を日々発信。
 初めて暗号通貨(仮想通貨)取引所を利用する際は、入金前にWikiBitのアプリでライセンスの取得状況や評判を確認することを強く推奨しています。
 https://www.wikibit.com/jp_ja/download.html
 コンテンツは全て無料で閲覧できるので、ぜひ上記のリンクからWikibitアプリをダウンロードして、取引所の情報をチェックしてみてください。

Bappebti blokir lagi broker broker nakal tanpa izin di Agustus 2021

Selama bulan Agustus 2021, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan telah memblokir 249 domain situs web entitas di bidang perdagangan berjangka.To get more news about Penipuan investasi, you can visit wikifx.com official website.
 Pemblokiran ini melengkapi kinerja Bappebti sebagai pengawas perdagangan berjangka komoditi, yang sejak Januari hingga Agustus 2021 mencatat telah memblokir sebanyak 954 domain.
 Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan, pemblokiran di bulan Agustus 2021 ini menjadi yang terbanyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Menurut dia, banyak domain yang membuat penawaran, iklan, serta promosi mengenai PBK tanpa izin Bappebti.
 “Pemblokiran di bulan Agustus 2021 ini menjadi yang terbanyak sepanjang 2021. Pengawasan dan pengamatan ini bertujuan untuk mencegah adanya kerugian masyarakat. Hal ini mengingat saat ini banyak modus baru yang muncul untuk menarik masyarakat agar tergiur mengikuti investasi di bidang PBK tanpa perlu memperhatikan pentingnya memiliki pengetahuan tentang mekanisme trading di PBK,” kata Wisnu, dalam laporannya yang dirilis hari ini (19/9).
Plt. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist menambahkan, selain terpantau menggunakan modus-modus lama, sejumlah entitas yang diblokir tersebut juga terpantau menggunakan modus baru.
 Lebih lanjut Syist bilang, modus yang paling baru adalah penawaran paket investasi forex berkedok penjualan robot trading melalui paket-paket investasi dengan menggunakan sistem member get member.
 Namun secara umum, seperti halnya entitas-entitas yang pernah diblokir Bappebti sebelumnya, entitas-entitas yang diblokir saat ini masih menjalankan modus-modus yang sudah sering digunakan.
 “Biasanya menawarkan investasi berkedok forex dengan menjanjikan fixed income dalam bentuk paket-paket investasi dengan mendompleng legalitas pialang berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti, menjadi introducing broker (IB) dari pialang luar negeri, penawaran binary optionatas kontrak komoditas seperti emas, dan kontrak mata uang,” ungkap Syist.
 Syst menambahkan, Bappebti tidak akan lelah mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK. Ia menghimbau agar selalu pastikan legalitas dari pialang berjangka yang menawarkan investasi dan jangan mudah tergiur dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat.

MÔ HÌNH AB=CD LÀ GÌ? CÁCH GIAO DỊCH MÔ HÌNH AB=CD HIỆU QUẢ TRONG FOREX

Mô hình AB=CD (AB=CD Pattern) là cấu trúc giá có bốn điểm và ba xu hướng hoặc biến động giá liên tiếp. Mô hình AB=CD được xem là loại mô hình Harmonic đơn giản nhất được sử dụng phổ biến trong Forex và có thể được áp dụng cho tất cả các thị trường trong mọi khung thời gian. Mô hình AB=CD giúp nhà đầu tư xác định vị trí và thời điểm vào và ra khi giao dịch.To get more news about mô hình harmonic là gì, you can visit wikifx.com official website.
 Đặc điểm nhận biết Mô hình AB=CD
 Mô hình AB=CD là một mô hình Harmonic có 4 điểm riêng biệt được ký hiệu: A, B, C, D tương ứng với 3 xu hướng giá. Mỗi mô hình AB=CD có cả 2 phiên bản tăng và giảm. Mô hình AB=CD tăng (Bullish AB=CD) giúp xác định các cơ hội có xác suất cao hơn để mua. Mô hình AB=CD giảm (Bearish AB=CD) giúp báo hiệu các cơ hội để bán.
 Mỗi điểm ngoặt (A, B, C và D) thể hiện mức cao đáng kể hoặc mức thấp đáng kể trên biểu đồ giá. Những điểm này xác định ba dao động giá liên tiếp hoặc xu hướng, tạo nên mỗi trong ba “chân” của mô hình AB=CD và được gọi là chân AB, chân BC và chân CD.
Trong quá trình di chuyển từ A đến B, không được có điểm cao nào ở trên điểm A và không có điểm thấp nào ở dưới điểm B
 · Sau đó tìm BC
 Điểm C phải thấp hơn điểm A
 Trong quá trình di chuyển từ B lên C, không được có mức thấp nào dưới điểm B và không có mức cao nào trên điểm C
 Điểm C lý tưởng sẽ là 61,8% hoặc 78,6% AB
 Trong các thị trường có xu hướng mạnh, BC có thể chỉ bằng 38,2% hoặc 50% AB
 · Tìm được BC, thì vẽ CD
 Điểm D phải thấp hơn điểm B (thị trường đạt được mức thấp mới thành công)
 Trong quá trình di chuyển từ C xuống D, không được có đỉnh nào ở trên điểm C và không có đỉnh nào ở dưới điểm D
 Xác định nơi D có thể hoàn thành (giá)
 § CD có thể bằng AB về giá
 § CD có thể bằng 127,2% hoặc 161,8% AB về giá
 § Giá CD có thể là 127,2% hoặc 161,8% BC
 · Xác định thời điểm điểm D có thể hoàn thành (thời gian) để xác nhận bổ sung
 § CD có thể bằng AB trong thời gian
 § CD có thể là 61,8% hoặc 78,6% thời gian của AB
 § CD có thể là 127,2% hoặc 161,8% thời gian của AB
 · Tìm kiếm đường, mô hình, điểm hội tụ xu hướng
 · Theo dõi khoảng cách giá hoặc wide-ranging bars/nến tại chân CD, đặc biệt khi thị trường tiếp cận điểm D
Có thể hiểu đây là những dấu hiệu của một thị trường có xu hướng mạnh tiềm năng và kỳ vọng sẽ thấy phần mở rộng giá 127,2% hoặc 161,8%

USD/CAD regains upside momentum after marking two-day losses.

Upside break of 50-HMA, weekly falling trend line joins firmer Momentum line to favor buyers.To get more news about fxdd, you can visit wikifx.com official website.
 200-HMA, 61.8% Fibonacci retracement restrict bears entry before fortnight-old support line.
 USD/CAD pierces short-term key hurdle to the north as bulls attack 1.2800 threshold, up 0.14% intraday near 1.2795 during early Thursday.
 In addition to a sustained break of 50-HMA and weekly descending trend line breakout, a firmer Momentum line adds to the bullish bias for the USD/CAD.
 Hence, 1.2850 is on the cards ahead of the monthly top near 1.2900.
 However, any further upside past 1.2900 will not hesitate to challenge the yearly peak of 1.2949.
 Alternatively, the resistance-turned-support near 1.2785 restricts immediate downside of the USD/CAD prices ahead of the 200-HMA level surrounding 1.2715.
 Also challenging the USD/CAD sellers is 61.8% Fibonacci retracement of September 10-20 upside, as well as a two-week-old horizontal area, respectively near 1.2700 and 1.2695.

Pages: « 1 2 3 4 5 ... » »»