Một con cờ bạc 817;s guide to baccarat from wisepowder's blog

Nếu bạn đang ở đâu đó, từ một căn phòng thẻ California với sàn nhà cao lục đến các sòng bạc tuxedo-laded ở Monaco, đáng lẽ bạn đang đọc trò chơi baccarat diễn ra bằng cách này hay cách khác.Get more news about rút tiền nhanh chóng,you can vist w99no1

Nhưng chắc là cậu chưa bao giờ thấy nó được chơi khéo léo như Sean Connery trong cảnh đầu tiên của phim James BondPhim.luật lệ khác nhau một chút tùy thuộc vào độ cao 8917; chơi từ 82;punto banco 8921; nếu hành động được tính trước bởi số trên thẻ) hay từ 822;chemin de fer 8921; nơi cầu thủ có thể can thiệpquyết định lấy thẻ thứ ba) như chơi Baccarat, nhưng nguyên tắc vẫn thế: Đặt một tay, chơi hay vận động ngân hàng, nó có giá trị cao nhất sau khi chia bài.Chín là tay t ốt nhất, và có thể bị bại.Đó là lý do tại sao ông Bond thường xuyên bị như vậy.

Mục tiêu ở bacara là có bàn tay cậu\ 817;re cược vào, cả cầu thủ hay chủ ngân hàng, là tay tốt nhất của hai đối tượng được chia.Tay thắng là tay có điểm mà số cuối cùng khi tất cả các điểm trên thẻ đang được cộng lại là các câu lạc bộ, kim cương, tim và bích chi. là số gần chín.

Không có thẻ mặt, và ách cũng được tính như một.Anh có thẻ khuôn mặt và một khẩu 8?Bạn không 817t;t có 18, bạn có 8.Chia một phần 3 và một phần 4?Điểm số là 7.Giao hàng chín và bảy?Anh có 16, vậy điểm số của anh là 6.Vấn đề duy nhất là mỗi bên sẽ dùng thẻ thứ ba.Một biểu đồ đơn giản được dùng để hiển thị khi tay cầu thủ hay tay chủ ngân hàng cầm một thẻ thứ ba, mà không bao giờ xảy ra khi hoặc là người chơi hoặc người chủ ngân hàng là một 8 hoặc 9 sau hai lá bài đầu tiên.Cái này được gọi là

Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment